Mức lương trung bình của Khoa học dữ liệu ở Việt Nam 2022

lương data scientist tại Việt Nam năm 2022

Nhà khoa học dữ liệu kiếm được bao nhiêu tiền ở Việt Nam?

Một người làm Data Scientist ở Việt Nam thường kiếm được khoảng 28.400.000VNĐ mỗi tháng. Mức lương từ 15.300.000VNĐ (thấp nhất) đến 42.900.000VNĐ (cao nhất).

Đây là mức lương trung bình hàng tháng bao gồm nhà ở, phương tiện đi lại và các phúc lợi khác. Mức lương của Nhà khoa học dữ liệu thay đổi đáng kể dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng, giới tính hoặc vị trí. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy bảng phân tích chi tiết dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Phân phối tiền lương của nhà khoa học dữ liệu tại Việt Nam

  • Mức lương
    Mức lương của Data Scientist tại Việt Nam dao động từ 15.300.000 đồng một tháng (lương tối thiểu) đến 42.900.000 đồng một tháng (lương tối đa).
  • Mức lương trung bình
    Mức lương trung bình là 26.100.000 đồng/tháng, nghĩa là một nửa (50%) người làm Khoa học dữ liệu có thu nhập dưới 26.100.000 đồng trong khi nửa còn lại kiếm được hơn 26.100.000 đồng. Nói chung, bạn sẽ muốn ở phía bên phải của biểu đồ với nhóm kiếm được nhiều hơn mức lương trung bình.
  • Phần trăm
    Liên quan chặt chẽ đến giá trị trung vị là hai giá trị thành phần là 25% và 75%. Từ sơ đồ phân bổ tiền lương, 25% Khoa học dữ liệu đang kiếm được dưới 18.700.000 VNĐ trong khi 75% trong số họ đang kiếm được hơn 18.700.000 VNĐ. Cũng từ sơ đồ, 75% (các) Khoa học dữ liệu đang kiếm được ít hơn 31.800.000 VNĐ trong khi 25% đang kiếm được hơn 31.800.000 VNĐ.

So sánh lương của Khoa học dữ liệu theo năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm và tuổi tác ảnh hưởng đến lương của bạn như thế nào?

Mức độ kinh nghiệm là yếu tố quan trọng nhất để xác định mức lương. Đương nhiên, càng nhiều năm kinh nghiệm thì mức lương của bạn càng cao. Chúng tôi đã chia nhỏ mức lương của Khoa học dữ liệu theo cấp độ kinh nghiệm và đây là những gì chúng tôi nhận thấy.

Khoa học dữ liệu có dưới hai năm kinh nghiệm kiếm được khoảng 17.800.000 đồng mỗi tháng.

Trong khi người có kinh nghiệm từ hai năm đến năm năm sẽ kiếm được 22.500.000 đồng mỗi tháng, cao hơn 26% so với người có kinh nghiệm dưới hai năm.

Trong tương lai, người có kinh nghiệm từ 5 năm đến 10 năm sẽ nhận được mức lương 29.700.000 đồng/tháng, cao hơn 32% so với người có kinh nghiệm từ 2 đến 5 năm.

Ngoài ra, Khoa học dữ liệu có chuyên môn từ 10 đến 15 năm sẽ nhận được mức lương tương đương 34.900.000 VNĐ mỗi tháng, cao hơn 18% so với người có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm.

Nếu trình độ kinh nghiệm từ 15 đến 20 năm thì mức lương dự kiến ​​là 38.600.000 đồng/tháng, cao hơn 11% so với người có kinh nghiệm từ 10 đến 15 năm.

Cuối cùng, những nhân viên có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề được trả mức lương là 41.100.000 đồng mỗi tháng, cao hơn 6% so với những người có từ 15 năm đến 20 năm kinh nghiệm.

Thay đổi mức lương trung bình của Khoa học dữ liệu theo kinh nghiệm tại Việt Nam

mức lương data scientist theo số năm kinh nghiệm

So sánh lương của Khoa học dữ liệu theo trình độ học vấn

Trình độ học vấn ảnh hưởng đến tiền lương như thế nào?

Hiển thị bên dưới là chênh lệch lương trung bình giữa Khoa học dữ liệu khác nhau, những người có cùng kinh nghiệm nhưng trình độ học vấn khác nhau.

Tất cả chúng ta đều biết rằng giáo dục đại học đồng nghĩa với một mức lương cao hơn, nhưng bằng cấp có thể thêm bao nhiêu tiền vào thu nhập của bạn? Chúng tôi đã chia nhỏ mức lương của Khoa học dữ liệu theo trình độ học vấn để so sánh.

Khi trình độ học vấn là Cử nhân, mức lương trung bình của Khoa học dữ liệu là 21.400.000 đồng một tháng. Trong khi người có bằng Thạc sĩ nhận mức lương 28.600.000 VNĐ/tháng, cao hơn 33% so với người có bằng Cử nhân. Người có bằng Tiến sĩ nhận được mức lương trung bình là 40.700.000 đồng mỗi tháng, cao hơn 42% so với người có bằng Thạc sĩ.

Mức lương trung bình của Data Scientist chênh lệch theo trình độ học vấn ở Việt Nam

mức lương data scientist theo trình độ học vấn

Sự khác biệt về mức lương điển hình theo giáo dục cho hầu hết các nghề nghiệp

So sánh lương của Khoa học dữ liệu theo giới tính

Mặc dù giới tính không nên ảnh hưởng đến lương, nhưng trên thực tế, điều đó có. Vậy ai được trả nhiều hơn: nam hay nữ? Các nhân viên của Khoa học dữ liệu nam tại Việt Nam kiếm được trung bình nhiều hơn 8% so với các đồng nghiệp nữ của họ.

Phần trăm tăng lương trung bình hàng năm của Khoa học dữ liệu ở Việt Nam

Mức tăng lương hàng năm ở Việt Nam cho Khoa học dữ liệu là bao nhiêu? Bao lâu thì nhân viên được tăng lương?

Khoa học dữ liệu tại Việt Nam có khả năng tăng lương khoảng 13% sau mỗi 18 tháng. Mức tăng trung bình hàng năm trên toàn quốc cho tất cả các ngành nghề là 9% được cấp cho nhân viên sau mỗi 17 tháng.

mức tăng lương trung bình

Tỷ lệ thưởng và ưu đãi dành cho Khoa học dữ liệu tại Việt Nam

Tiền thưởng được trao bao nhiêu và thường xuyên như thế nào?

Khoa học dữ liệu được coi là một công việc dựa trên tiền thưởng vừa phải do mức độ tham gia thường hạn chế vào việc tạo doanh thu trực tiếp, tất nhiên là có ngoại lệ. Những người nhận được tiền thưởng cao nhất thường bằng cách nào đó tham gia vào chu kỳ tạo doanh thu. 48% nhân viên được khảo sát cho biết họ chưa nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc ưu đãi nào trong năm trước trong khi 52% nói rằng họ đã nhận được ít nhất một hình thức thưởng bằng tiền. Những người nhận được tiền thưởng báo cáo tỷ lệ dao động từ 4% đến 5% lương hàng năm của họ.

So sánh tiền thưởng theo cấp độ thâm niên

Nhân viên quản lý hàng đầu và nhân viên cấp cao đương nhiên có tỷ lệ và tần suất thưởng cao hơn so với cấp dưới. Điều này rất dễ dự đoán do các trách nhiệm cố hữu là cao hơn trong hệ thống phân cấp. Những người ở vị trí cao nhất có thể dễ dàng nhận được tỷ lệ thưởng gấp đôi hoặc gấp ba so với những nhân viên ở dưới kim tự tháp.

mức thưởng trung bình của data scientist

Mức lương trung bình theo giờ của Khoa học dữ liệu ở Việt Nam

Mức lương trung bình theo giờ (trả theo giờ) ở Việt Nam là 164.000 đồng . Điều này có nghĩa là trung bình mỗi giờ làm việc của Khoa học dữ liệu tại Việt Nam kiếm được khoảng 164.000 đồng.

Tiền lương theo giờ là tiền lương được trả trong một giờ làm việc. Thông thường các công việc được phân thành hai loại: công việc làm công ăn lương và công việc làm theo giờ. Các công việc được trả lương trả một số tiền cố định bất kể giờ làm việc. Công việc theo giờ trả cho mỗi giờ làm việc. Để chuyển đổi lương thành lương theo giờ, công thức trên được sử dụng (giả sử 5 ngày làm việc trong một tuần và 8 giờ làm việc mỗi ngày là tiêu chuẩn cho hầu hết các công việc). Cách tính lương theo giờ có thể khác một chút tùy thuộc vào số giờ làm việc mỗi tuần và phụ cấp nghỉ phép hàng năm. Các số liệu được đề cập ở trên là gần đúng tốt và được coi là tiêu chuẩn. Một điểm khác biệt chính giữa nhân viên làm công ăn lương và nhân viên trả lương theo giờ là tính đủ điều kiện làm thêm giờ. Nhân viên làm công ăn lương thường được miễn làm thêm giờ so với nhân viên được trả lương theo giờ.

Khoa học dữ liệu và các công việc khác

Mức lương trung bình của Khoa học dữ liệu cao hơn 23% so với mức lương của Dịch vụ Khoa học và Kỹ thuật. Ngoài ra, mức lương của Dịch vụ Khoa học và Kỹ thuật cao hơn 34% so với mức lương của tất cả các công việc.

So sánh lương theo thành phố

mức lương data scientist theo vị trí địa lý

So sánh lương giữa khu vực tư nhân và chính phủ

Bạn có thể được trả nhiều hơn ở đâu, làm việc cho một công ty tư nhân hay cho chính phủ? Nhân viên khu vực công ở Việt Nam kiếm được trung bình nhiều hơn 8% so với các nhân viên khu vực tư nhân trong tất cả các lĩnh vực.

mức lương theo khu vực

Tham khảo bài viết

Bài viết gốc: Data Scientist Average Salary in Vietnam 2022

Link bài viết:

http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=236&loctype=1&job=10202&jobtype=3

Biên dịch: Duy Kha

Biên tập: Mary

Bài viết có hữu ích không?

Các bài viết liên quan

flirt4free sito di incontri

Un arnese da dungeon di abile botta fetish

how to see who likes you on tinder review

ten. Allow her to generate have confidence in you

love ru sign in

18 Wedding Class Games Your guests Would like

militarycupid-recenze Seznamka

six. Sign-up online dating sites and you can qualities one to target rich website subscribers

Escort escort orlando

Do not get myself wrong; I'm an individual guy who's towards the matchmaking

adventure-dating-nl MOBIELE SITE

There is no better method to finish your day instead of sharing that it meme gif with your loved ones?

fastflirting Zaloguj si?

The working platform are right for small hookups

puerto-rico-chat-rooms dating

Ways to get an effective screenwriting broker and you can manager action six: choose wisely

sites-de-rencontre-mexicains avis

Paree list acquisition habitation 2021 — au Top 10+ demande a placer quand d’achat d’une logement

quickflirt kosten

Lass mich daruber erzahlen ruhen Eltern, entsprechend Die leser man sagt, sie seien, Jedoch befinden Die Kunden, entsprechend Eltern schuften

Bình luận của bạn

MiEdu - AI Your Career

Bài viết mới nhất

Theo dõi trên Facebook

Chia sẻ bài viết cho bạn bè

Share on facebook
Share on linkedin

© Copyright 2021 - Công ty Đào tạo và Hướng nghiệp thông minh Miedu

Sign Up and Start Learning

Hạn sử dụng đến 20/01/2022

TÌM HIỂU khóa
Full Stack data Science
-30%

Bảo hành học tập trọn đời cho người chuyển đổi công việc!